Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande.
Oops! Något gick fel!

Blås Repowering

info@blas.se


I samarbete med Vestas erbjuder vi följande lösningar inom Repowering. Vi kan även bistå med att ordna finansieringslösningar samt att hitta utvecklingsmöjligheter för en mer lönsam vindkraftspark.

Life time extention

Ett enkelt sätt att utvidga livstiden och öka ett vindkraftsverks produktion. Ett valig sett att göra en LTE är att byta ut rotorbladen och få en ökad produktion på upp till 15 %. Vidare går det att byta ut och renovera fler delar av det existerande vindkraftverket för att ge det en utökad livslängd.

Repowering – Använda turbiner

Byta ut gamla vindkraftverk mot begangnade men yngre vindkraftverk kan vara ett lönsamt alternativ och inte lika kostsamt alternativ som att instalera helt nya vindkraftverk.

Repowering – Nya turbiner

Gamla verk ersätt av helt nya, fördelarna här är att bygga
på nuvarande tillstånd

Ny Site använda/Nya turbiner

Vi tar fram och söker de tillstånd som krävs för att anlägga en ny vindkraftsanläggning. Allt från samråd, tecknade av nätavtal, bygglov, inköp av nya eller begangnade vindkraftverk.

LTE Life Time Extention

Renovering av vindkraftverk med nya komponenter

Totalrenovering av turbin med nya delar

• Nytt serviceavtal - AOM 4000

• Kontroll av torn och fundament efter utgång 20år ”designlivslängd” med 4 års intervall.

• Nytt El-certifikat

LTE Flex

Föryngring av vindkraftverk med renoverade delar

Totalrenovering av turbin med renoverade delar

• Nytt service avtal –AOM4000

• Tillgänglighet

• Kontroll av torn ochfundament efter utgång av 20 års design livslängd med 4 års intervall

• Inget el-certifikat

LTE Multi (under utveckling)

Ombyggnad av Non-Vestas turbiner

• Leverans av komplettVestas Nacelle till Non-Vestas torn

• Lastberäkningar, AVuppgradering

• Serviceavtal eftergodkännande av turbin

• Med eller utanel-certifikat

Preowned MW turbiner

Installation på godkända ”gamla” projekträttigheter

• Nytt service avtal –AOM4000

• Tillgänglighet

• Högre produktion – kändvindresurs

• Kontroll av torn ochfundament efter utgång av design livslängd

• Lägreinvesteringspris – användbart business case

• Användning avprojekträttigheter

• Nytt el-certifikat

Repowering

Med begagnade turbiner/Used Turbines

Installation av större turbiner – men begagnade turbiner

• Nytt service avtal –AOM4000

• Tillgänglighet

• Högre produktion – kändvindresurs

• Kontroll av torn ochfundament efter utgång av design livslängd. 4 års intervall

• Nytt el-certifikat

Rotor Upgrade (under utveckling)

Uppgradering av turbiner med installation av större rotor

Installation av rotor för ökad produktion

• Nytt service avtal –AOM4000

• Upp till 15% ökadproduktion

• Garanterat tillgänglighet